Премини към основното съдържание

Защо Craft 4.0?

Проектът има за цел да създаде обучителни инструменти и изцяло нова мрежа за сътрудничество и общуване предназначени за занаятчии, в областта на дигиталното моделиране и дигиталното (адитивно) производство. Проектът ще подобри дигиталните компетенции в сектора, ще развие уменията за проектиране и разработка на продукти, щe даде тласък на занаятчийския процес, ще увеличи връзките в сектора на местно и международно ниво и ангажираността на клиентите, с цел развитието на индивидуалните занаятчийски бизнеси. Craft 4.0 ще се прояви в три основни резултата:
 

  •  Тренировъчен модел, който осигурява прозрачност, лесно възприемане и ясни обучителни цели;
  •  Учебно съдържание, което позволява на занаятчиите да придобият набор от иновативни технологични умения; 
  •  Напътствия и препоръки, които осигуряват пример за потенциална експлоатация в други сектори и нива на обучение. 

Основната цел на проекта е да подобри дигиталните умения на професионалистите в областта на изкуствата и занаятите чрез 3D принтиране, така че те да подобрят своето пазарно представяне, клиентска ангажираност, маркетингова стратегия, употребата на IT инструменти за производствения процес, идентифициране на бизнес възможности и предприемаческия си усет.